Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Leidraden voor professionals

In de zorg van patiënten met een eetstoornis, vaak in combinatie met andere (psychische) problematiek, werken we met de jongere, de ouders en met veel verschillende disciplines en zorgverleners, en zorgaanbieders samen. Onderstaande leidraden zijn een initiatief van K-EET. K-EET staat voor landelijke ketenaanpak eetstoornissen –al dan niet in combinatie met andere (psychische) aandoeningen –bij kinderen en jongeren. Deze leidraden zijn opgesteld in het netwerk K-EET. Heb je na het lezen van de leidraden aanvullingen of suggesties? Laat het ons weten via keet.aanpak@gmail.com