Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home K-EET Bouwsteen 2
Image

K-EET Bouwsteen 2

Goed fundament waarop kennis en kunde zich kunnen ontwikkelen

Implementatie zorgstandaard Eetstoornissen (AKWA)
De zorgstandaard eetstoornissen uit 2017 beschrijft uitvoerig dat wat we weten over de diagnostiek en effectieve behandeling van jongeren met eetstoornissen. Het is hierbij van belang dat de bestaande kennis en kunde voldoende geïncorporeerd is in opleidingen van alle professionals die met ES te maken krijgen (0e-3E lijn), maar ook dat op de werkvloer professionals toegang hebben tot continue scholing en training (inclusief inter- en supervisie).

insluiten video met uitleg over zorgstandaard eetstoornissen: https://vimeo.com/264028643

Het doel van deze bouwsteen is om – door te werken op basis van de Zorgstandaard – te voorkomen dat jongeren langer in hun ziekteproces blijven, door eerder tot herkenning te komen, tijdig te starten met behandeling en beter om te gaan met behandelcapaciteit. Dit kan eveneens leiden tot een afname van de wachttijd.

Bijeenkomsten
Om professionals te ondersteunen bij het gebruik van de zorgstandaard Eetstoornissen en de verbinding tussen collega’s werkzaam in één regio te stimuleren, organiseren K-EET en Akwa GGZ in alle 8 regio’s bijeenkomsten. De bijeenkomsten voor Noord-Nederland, Limburg, Noord-Brabant, regio Zuid-Holland & Zeeland en Utrecht & Flevoland zijn inmiddels afgerond en behoefte is ontstaan om halfjaarlijks netwerkbijeenkomsten in de regio te organiseren. Kijk op Meld je nu aan voor de gratis regiobijeenkomsten eetstoornissen – Akwa GGZ voor bijeenkomsten in de verschillende regio’s.

>> Aanmelden via de website van Akwa GGZ
Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: NIP, NVvP, VGCt, V&VN, NHG, NDV, NVK. Deelname is gratis.

Meer informatie? Mail naar keet.aanpak@gmail.com