Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Algemene Ledenvergadering
Image

Tweemaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering van de NAE plaats. Normaliter in het voorjaar in mei, in het najaar alternerend gedurende de NAE-dag of het NAE-congres. Het NAE-bestuur nodigt haar leden van harte uit hieraan deel te nemen. Indien u niet wenst deel te nemen aan de NAE-dag of het NAE-congres, maar wel als NAE-lid wilt deelnemen aan de ALV, kunt u hiervoor uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de ALV schriftelijk een bericht sturen aan bureau@naeweb.nl

Stukken t.b.v. ALV

2021

Najaar 14-10-2021:

Voorjaar 19-05-2021:

Documenten van eerdere Algemene Ledenvergaderingen vindt u spoedig op deze pagina