Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Onderzoek
Image

Onderzoek

Wij vinden het belangrijk dat het brede publiek en de leden van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) laagdrempelig kennis kunnen nemen van onderzoek(snieuws). Hier vindt u naast lopende onderzoeken, een overzicht van onderzoekers, evenals een link naar hun publicaties en onderzoekspagina's.

Inaugurele speech Prof. Pauline Jansen - 17 december '21 16.00 uur

De kruisbestuiving tussen psychologie en epidemiologie kan het psychische welzijn van opgroeiende kinderen versterken. Met een unieke interdisciplinaire aanpak onderzoekt psycholoog en epidemioloog prof. Pauline Jansen welke factoren bijdragen aan het ontwikkelen van psychische problemen en hoe problemen makkelijker en op jongere leeftijd kunnen worden opgespoord. In haar oratie Psychologie ontmoet Epidemiologie: een grensverleggende kruisbestuiving voor opgroeiende kinderen die zij op 17 december bij de Erasmus Universiteit Rotterdam uitspreekt, bespreekt zij haar interdisiplinaire aanpak.
Link voor livestream
Image

Instructiefilm pre-eating log

Instructiefilm post-eating log

'Eetbuien de baas'

Eetbuien komen vaak voor en hebben ernstige negatieve gevolgen. Hoewel er goede behandelingen bestaan voor eetbuien, krijgen veel mensen hun eetbuien niet helemaal onder controle. Bovendien valt een groot deel van de mensen bij wie dit in eerste instantie wel lukt, na verloop van tijd terug in hun oude patronen. Om de behandeling van eetbuien te verbeteren onderzoeken we in drie opeenvolgende studies op basis van herhaalde metingen in het dagelijks leven welke factoren een eetbui voorspellen. Hierdoor wordt duidelijk hoe en wanneer we – ook buiten de behandelkamer – het beste kunnen ingrijpen om eetbuien te voorkomen.

In het project vragen we aan mensen met eetbuien om voor en na elk eetmoment, en op willekeurige momenten gedurende de dag, via een app op hun telefoon vragen te beantwoorden over eten, gedachtes, emoties en de context waarin deze plaatsvinden. In sommige studies dragen deelnemers daarnaast ook een smartwatch die continu informatie verzamelt over o.a. hun activiteitenniveau, hartslag en slaappatroon. Op deze manier worden de centrale voorspellers van eetbuien in kaart gebracht. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om een gepersonaliseerde zelflerende e-coach te ontwikkelen (eveneens aangeboden via een app) die eetbuien kan voorspellen en ondersteuning kan bieden op het moment dat mensen op het punt staan de controle over het eten te verliezen. Het uiteindelijke doel is om deze interventie te testen als aanvulling op het reguliere behandelaanbod voor eetbuien en zo een brug te slaan tussen de behandelkamer en het dagelijks leven.

Lopende studie

De eerste deelstudie binnen het project, die in juni 2020 werd afgerond, richtte zich met name op het in kaart brengen van de gedachten die mensen hebben voorafgaand aan een eetbui. Momenteel zijn we bezig met de tweede studie, waarin we onze blik verbreden en ook kijken naar andere mogelijke voorspellers van eetbuien, zoals omgeving en gedrag. Voor deze studie zijn we nog op zoek naar deelnemers. Meer specifiek zoeken we volwassenen (m/v; 18-65 jaar; met/zonder eetstoornis; BMI>18.5) die met enige regelmaat (minstens 1 keer per week) eetbuien hebben. Er is sprake van een eetbui wanneer je in korte tijd een grotere hoeveelheid voedsel eet dan je op basis van de omstandigheden zou verwachten en daarbij het gevoel hebt de controle en zelfbeheersing over het eten kwijt te zijn.

Naar website 'Eetbuien de baas'