Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home K-EET Bouwsteen 3
Image

K-EET Bouwsteen 3

Actueel overzicht van het behandelaanbod

Het doel van deze bouwsteen is om met een actueel behandelaanbod bij te dragen aan het verspreiden en de spreiding van werkende behandelprogramma’s. Dit ondersteunt zorgprofessionals bij verwijzingen, wachtlijsten kunnen afnemen, kinderen en jongeren kunnen eerder in zorg komen, de zorgzwaarte kan afnemen en ambulante zorg kan vaker toereikend blijken te zijn. Gemeenten kunnen op basis van dit overzicht inzicht krijgen in het regionale aanbod en sturen op hiaten.

Deze bouwsteen creëert een actueel interactief overzicht van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het huidige behandelaanbod. Zo’n actueel overzicht ondersteunt de regionale netwerkzorg en versterkt het landelijk netwerk. Het geeft zorgprofessionals, kinderen en jongeren, hun ouders, en gemeenten inzicht in het aanbod.

Daarnaast brengt dit overzicht hiaten in beeld. Het gaat onder meer om de intensieve ambulante behandelprogramma’s voor kinderen en jongeren en de beschikbaarheid van systeemtherapie (FBT) en CBT(-E).

Onder deze bouwsteen vallen de volgende twee gerealiseerde projecten:

  • Interactieve digitale kaart: EetstoornissenNetwerk
  • De beschikbare collegiale overleglijn K-EETi

Interactieve digitale kaart: EetstoornissenNetwerk

K-EET heeft samen met de NAE en Stichting KIEM een interactieve kaart van het aanbod op het gebied van de behandeling van anorexia nervosa, boulimia nervosa, vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis, eetbuistoornis, en andere eetstoornissen gemaakt. Deze kaart borduurt voort op de interactieve kaart van de NAE en is terug te vinden op Eetstoornissennetwerk.nl. Zorgprofessionals en instellingen melden zichzelf aan. Al het aanbod op deze website – van de nulde tot de derde lijn – zal voldoen aan de Zorgstandaard Eetstoornissen.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van K-EET en het EetstoornissenNetwerk LinkedIn.

Collegiale overleglijn K-EETi

De advieslijn is iedere werkdag bereikbaar tussen 12.00 en 13.00 uur via
085 – 760 3375 (gebruikelijke belkosten)

Kinderen en jongeren met een eetstoornis eerder herkennen, beter begrijpen en beter behandelen is een belangrijk doel binnen de jeugdhulp. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat professionals toegang hebben tot relevante kennis en expertise. Daarom is K-EETi : de collegiale, telefonische overleglijn voor zorg- en jeugdhulpprofessionals.

Bij K-EETi (Ketenaanpak Eetstoornissen Informatie) kun je als zorg- of jeugdhulpprofessional op toegankelijke wijze casuïstiek bespreken met een expert. De experts van K-EETi denken mee en geven praktisch en inhoudelijk advies over de zorg voor kinderen en jongeren met een eetstoornis en hun ouders. Dit helpt zorg- en jeugdhulpprofessionals beslissingen nemen. Een ander doel van K-EETi is vroegtijdige en effectieve behandeling van kinderen en jongeren stimuleren.

>> Lees meer over K-EETi
Privacyverklaring K-EETi

Meer informatie? Mail naar keet.aanpak@gmail.com