Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Scholing

NAE Najaarsbijscholing 2021

De organisatie van de zorg voor eetstoornissen in Nederland is divers, zo niet complex. Niet alleen bestaan er verschillende behandelsettingen (ambulant, deeltijd, opname) voor de verschillende eetstoornissen (AN, BN, BED, ARFID) maar ook is de zorg georganiseerd naar leeftijdscategorie. Binnen de diverse zorgsoorten voor mensen met een eetstoornis worden dan ook nog diverse methodes en onderdelen ingezet.

Programma

Beide najaarscycli ’21 = VOL

Doel van de bijscholing

De NAE beoogt met haar bijscholing niet een volledig overzicht te geven van al deze mogelijkheden en de Nederlandse organisatie van deze zorg. De NAE wil wel nadrukkelijk scholing aanbieden die kwalitatief goed is, een helder programma heeft, gegeven wordt door gekwalificeerde docenten en toetsbare doelen heeft. Door middel van de scholing pretendeert de NAE minimaal aan te bieden wat u echt moet weten en kunnen op het gebied van eetstoornissen. Bijgevolg zal er een aantal onderwerpen niet in de scholing opgenomen worden, ten gunste van verbreding/ verdieping/ oefening van de onderwerpen die de NAE minimaal noodzakelijk acht. Hierbij baseren wij ons op de evidence based (internationale) literatuur.

Handboek Eetstoornissen

Er wordt o.a. gebruik gemaakt van het nieuwe Handboek Eetstoornissen (derde druk), waarvan verwacht wordt dat de deelnemers deze in hun bezit hebben dan wel toegang hebben tot deze uitgave.

Het Handboek Eetstoornissen kunt u hier bestellen.

Docenten gevraagd voor geven bijscholing

Vanwege de grote vraag naar de bijscholing, zijn wij naarstig op zoek naar uitbreiding van onze docentenpool. Bent u beschikbaar en wilt u hieraan een bijdrage leveren? Neem contact op met bureau@naeweb.nl

Behandeling volgens de Zorgstandaard Eetstoornissen