Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Scholing

NAE bijscholing

De organisatie van de zorg voor eetstoornissen in Nederland is divers, zo niet complex. Niet alleen bestaan er verschillende behandelsettingen (ambulant, deeltijd, opname) voor de verschillende eetstoornissen (AN, BN, BED, ARFID) maar ook is de zorg georganiseerd naar leeftijdscategorie. Binnen de diverse zorgsoorten voor mensen met een eetstoornis worden dan ook nog diverse methodes en onderdelen ingezet.

Programma

Najaarscyclus ’24

Hieronder vindt u de data voor de najaarscyclus.
Idealiter vindt de bijscholing op locatie plaats. Tenzij coronamaatregelen roet in het eten gooien, zullen wij de bijscholing enkel fysiek aanbieden. Dat houdt in dat deelnemers vier maal in Utrecht bijeen komen. De bijscholing zal niet** hybride/online aangeboden worden.

Onderwerpen*

Data:TijdstipOnderwerp*
19 september 202410.00 -12.00Diagnostiek
13.00 -15.00Somatiek
17 oktober 202410.00 -12.00Diƫtetiek
13.00 -15.00Cognitieve Gedragstherapie
14 november 202410.00 -12.00Systeemtherapie
13.00 -15.00Psychomotorische therapie
12 december 202410.00 -12.00Ervaringsdeskundigheid
13.00 -15.00Terugvalpreventie

*onder voorbehoud van wijzigingen

Kosten:

NAE-lid: 500,- EUR
Geen lid: 555,- EUR

Aanmelden? Stuur een email aan bureau@naeweb.nl. Een factuur wordt toegezonden. Zodra de betaling bij het NAE-bureau is ontvangen, is uw deelname definitief. Voor lidinstellingen die meerdere deelnemers willen aanmelden kan een verzamelfactuur opgemaakt worden.

Lees hier de betalings- en annuleringsvoorwaarden.

**) afhankelijk van dan geldende Coronamaatregelen

Doel van de bijscholing

De NAE beoogt met haar bijscholing niet een volledig overzicht te geven van al deze mogelijkheden en de Nederlandse organisatie van deze zorg. De NAE wil wel nadrukkelijk scholing aanbieden die kwalitatief goed is, een helder programma heeft, gegeven wordt door gekwalificeerde docenten en toetsbare doelen heeft. Door middel van de scholing pretendeert de NAE minimaal aan te bieden wat u echt moet weten en kunnen op het gebied van eetstoornissen. Bijgevolg zal er een aantal onderwerpen niet in de scholing opgenomen worden, ten gunste van verbreding/ verdieping/ oefening van de onderwerpen die de NAE minimaal noodzakelijk acht. Hierbij baseren wij ons op de evidence based (internationale) literatuur.

Handboek Eetstoornissen

Er wordt o.a. gebruik gemaakt van het nieuwe Handboek Eetstoornissen (derde druk), waarvan verwacht wordt dat de deelnemers deze in hun bezit hebben dan wel toegang hebben tot deze uitgave.

Het Handboek Eetstoornissen kunt u hier bestellen.

 

 

Docenten gevraagd voor geven bijscholing

Vanwege de grote vraag naar de bijscholing, zijn wij naarstig op zoek naar uitbreiding van onze docentenpool. Bent u beschikbaar en wilt u hieraan een bijdrage leveren? Neem contact op met bureau@naeweb.nl

Behandeling volgens de Zorgstandaard Eetstoornissen