Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Factsheets

Factsheet Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID)

De vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, ARFID) is een voedings- of eetstoornis waarbij te weinig (restrictief) en/of te selectief wordt gegeten, hetgeen ingrijpende gevolgen heeft voor de lichamelijke en/of psychosociale gezondheid. De somatische problematiek is vergelijkbaar met die van Anorexia Nervosa, maar bij ARFID is er geen sprake van een verstoord lichaamsbeeld of angst om aan te komen. ARFID is voor het eerst opgenomen in de DSM-5.

Hoe gebruik je de Factsheet ARFID?
De factsheet legt kort en duidelijk uit wat ARFID is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om patiënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Sandra Mulkens, Hermien Elgersma en Renate Neimeijer.

Klik op onderstaande plaatje om de Factsheet ARFID te downloaden

Factsheet Refeeding Syndroom bij Eetstoornissen

Traditioneel wordt gedacht dat door, bij een ondervoede patiënt met een eetstoornis, het hervoeden langzaam te starten, het refeedingsyndroom voorkomen kan worden. Deze aanpak is voor deze patiëntengroep te conservatief en geeft een risico op onnodig ‘ondervoeden’. Laag calorisch hervoeden hangt samen met verdere medische achteruit- gang, onvoldoende gewichtstoename en mogelijk langere hospitalisatie.

Klik op onderstaande plaatje om de factsheet te downloaden en meer te lezen over hoe het Refeeding Syndroom te voorkomen bij hervoeden van mensen met een eetstoornis.

Consultatie en Factsheet PMT en CBT-E

De SIG-PMT is al jarenlang actief binnen de NAE en ook verbonden aan de beroepsvereniging voor Psychomotorische therapie (NVPMT). Als SIG-PMT volgen wij de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied, bieden scholing aan en verbinden PMT-ers om kennis te delen.

Vanaf heden bieden wij als SIG PMT ook consultatie aan.

Ben je PMT-er er heb je een casus die je graag eens zou bespreken met een collega PMT-er of heb je een vraag over één van onze speerpunten; lichaamsbeleving, emotieregulatie of bewegingsgedrag? Dan kan je contact opnemen met Marjon Voskamp (marjon.voskamp@ggnet.nl) of Aurélie Nieuwenhuijse (a.nieuwenhuijse@emergis.nl).

Klik op onderstaande plaatje om de Factsheet PMT en CBT-E te downloaden

 

Factsheet Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag

Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag zijn ingewikkelde en gevoelige onderwerpen. De nieuwe factsheet Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag geeft ggz-professionals handvatten, tips en achtergrondinformatie over de verschillen en overlappingen van beide gedragingen. De factsheet hoort bij de generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en is ontwikkeld door professionals uit het veld, de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging, 113 zelfmoordpreventie en Akwa GGZ.

Klik op onderstaande plaatje om de Factsheet Zelfbeschadiging en Suïcidaal gedrag te downloaden

VGCt factsheet CGT bij Obesitas

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat obesitas is, welke symptomen erbij horen en wat de stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om patiënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

Obesitas is een chronische aandoening waarbij een zodanige overmatige vetopstapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico’s. Mensen met obesitas hebben vaak veel last van het negatieve sociale stigma dat aan overgewicht kleeft. Obesitas brengt vaak psychische en sociale problemen en een verminderde kwaliteit van leven met zich mee. Obesitas is naast een biomedisch en maatschappelijk probleem, bovenal ook een gedragsprobleem, wat goed door cognitief gedragstherapeuten behandeld kan worden.

Deze factsheet is tot stand gekomen met dank aan Mirte Heringa, Hermien Elgersma, Elke Wezenberg, Albert Jansingh, Leonie van Ginkel en Elske van den Berg.

Naar de factsheet

VGCt factsheet Cognitieve gedragstherapie bij eetstoornissen

De factsheet legt kort en duidelijk uit wat eetstoornissen zijn, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een cognitief gedragstherapeutische behandeling zijn. Als cognitief gedragstherapeut kun je de factsheet gebruiken om het gesprek met de huisarts of andere verwijzer aan te gaan. Huisartsen gebruiken de factsheet om patiënten te motiveren hun klachten aan te pakken.

De DSM-5 onderscheidt vier verschillende eetstoornissen. Bij anorexia nervosa is er sprake van ondergewicht, flinke angst om in gewicht toe te nemen en een verstoord lichaamsbeeld. Vaak wordt de ernst van de ziekte en/of het ondergewicht ontkend. Boulimia Nervosa wordt gekenmerkt door eetbuien en compensatiemaatregelen zoals purgeren en/of restrictief eten. Ook hier is sprake van een verstoord lichaamsbeeld, maar in tegenstelling tot bij anorexia nervosa is er meestal een gezond gewicht. De eetbuistoornis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van eetbuien. Er wordt echter niet voor gecompenseerd, wat vaak leidt tot overgewicht. Bij de eetstoornis OSFED =other specified feeding or eating disorder; in het Nederlands: andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis voldoet men niet helemaal aan de criteria van de andere eetstoornissen, maar is er wel sprake van duidelijk en ernstig eetgestoord gedrag.

Naar de factsheet