Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Over ons
Image

Nederlandse Academie voor Eetstoornissen

Image

Wat en voor wie is de NAE?

De NAE is een vereniging voor professionals die werken met patiënten met voedings- en eetstoornissen. Wij hebben het doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een voedings- of eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen.

Doel

Wij hebben als doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een voedings- en eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen. Ons uitgangspunt hierbij is de Zorgstandaard Eetstoornissen.

Voor wie?

De NAE is o.a. bedoeld voor psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, creatief therapeuten, diëtisten, sociotherapeuten, internisten, kinderartsen, verpleegkundigen en psychomotorisch therapeuten. Daarnaast kunnen instellingen en instituten die zich met de zorg voor patiënten met voedings- en eetstoornissen bezighouden, lid worden.
De NAE onderscheidt leden, aspirant leden en belangstellende leden. Daarnaast kent de NAE reguliere- en aspirant behandelinstellingen.

Visie en Doel

Lid worden?

Het lidmaatschap biedt talloze mogelijkheden voor samenwerking met een multidisciplinaire groep van specialisten op het gebied van eetstoornissen.

Leden genieten meerdere voordelen. Met voorrang en tegen gereduceerd tarief deel kunnen nemen aan de bijscholing, verdiepende trainingen, het tweejaarlijks Congres en de tweejaarlijkse NAE-dag. Gratis beschikbare materialen voor diagnostiek en behandeling (vragenlijsten, EDE e-learning, therapiematerialen voor bijv. CBT-T). U ontvangt de maandelijkse Nieuwsbrieven/Nieuwsflitsen.

Daarnaast kunt u deelnemen aan onze Special Interest Groups (fora voor mensen met gemeenschappelijke belangstelling) en kunt u meepraten met andere leden in de besloten LinkedIn groep.

Voor meer info hierover kunt u contact opnemen met het bureau van de NAE (bureau@naeweb.nl).

Tarieven en meer informatie

De NAE onderscheidt individueel lidmaatschap, instellingslidmaatschap en buitengewoon instellingslidmaatschap.

€ 75,- per jaar voor individuele leden,
€ 842,65 per jaar voor behandelinstellingen en een vastgesteld bedrag per medewerker.

Beschrijving en inschrijformulieren

Het bestuur van de NAE

Het bestuur van de NAE bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines en velden actief binnen de voedings- en eetstoornissen.

Voorzitter

Mw. Dr. H.J. Elgersma, voorzitterh.j.elgersma@accare.nl
Aandachtsgebied NAE: registratiecommissie
Klinisch psycholoog Accare
Lid Stuurgroep K-EET

Penningmeester

Dhr. G. de Roos, penningmeestergerard@ixtanoa.nl
Directeur bestuurder Ixta Noa

Secretaris

Mw. Dr. B. Huskens, secretaris- bhuskens@seyscentra.nl
Directeur SeysCentra
BCBA, gz-psychologe

Bestuursleden

De heer Dr. S. Cardona Cano, algemeen bestuurslid S.Cardona@youz.nl
Psychiater en Directeur Zorg, Youz

Mw. drs. E. Wamsteker, algemeen bestuurslidinfo@erikawamsteker.nl
Diëtist en psycholoog

Mw. B. Boone, algemeen bestuurslidbuiske@weet.info
Voorzitter Patiëntenvereniging Weet

Mw. Dr. A.E. Dingemans, algemeen bestuurslida.dingemans@rivierduinen.nl
Senior onderzoeker, GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula
Praktijkopleider wetenschappelijk onderzoek, GGZ Rivierduinen Academie

Omschrijving bestuursfuncties en portefeuilles