Veel gezocht: registreren, contact, over ons

EDE blended E-learning

Voor de diagnostiek van eetstoornissen wordt de Eating Disorder Examination gebruikt (EDE). Van dit semigestructureerde interview bestaan een versie voor volwassenen (EDE) en een versie voor kinderen: de Child-EDE (Ch-EDE).

Dit interview wordt in de Zorgstandaard Eetstoornissen omschreven als “gouden standaard” en aanbevolen als eerste keuze bij diagnostiek van eetstoornissen. Echter, lang niet alle zorgprofessionals die met eetstoornissen werken, zijn getraind in de afname van de EDE. Training is echter wel een voorwaarde om de EDE zelf te kunnen afnemen. Het is een blended e-learning traject.

Vooraleer je zelf de EDE gaat afnemen bij patiënten, zijn de volgende stappen van belang:

  • Je doorloopt succesvol de e-learning. In de e-learningmodule leer je wat de EDE is en hoe je het interview kunt afnemen in de praktijk. Je kunt de casussen in de module gebruiken om te oefenen met het EDE-interview.
  • Je kent de inhoud van het EDE interview helemaal.
  • Je bent goed bekend met de doelgroep (hebt ervaring met diagnostiek en behandeling van eetstoornissen).
  • Je kijkt b.v. drie keer mee met de EDE-afname bij een collega.
  • Je neemt – onder supervisie – minimaal 3 EDE-interviews zelf af.
  • Daarnaast raden wij intervisie aan over de EDE-afnames in jouw instelling of regio.