Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Jaaragenda
Image

Evenementen en activiteiten

NAE dag, 14 oktober '21

Behandelcentra SeysCentra wil u tijdens de NAE-dag 2021 nader laten kennismaken met de minder bekende voedings- en eetstoornissen. Ofschoon Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID) sinds 2013 is opgenomen in de DSM-5 is het herkennen en behandelen van deze voedings- en/of eetstoornis nog niet vanzelfsprekend voor veel van onze verwijzers en onder behandelaren. Evenmin genieten stoornissen als Pica of Ruminatiestoornis de aandacht die ze verdienen en moeten we kennis hierover veelal uit het buitenland halen. Atypische eetstoornissen, combinaties van eetstoornissen of psychiatrische comorbiditeit bij eetstoornissen (zoals b.v. Autisme Spectrum Stoornis), leveren ons vaak complexe vraagstukken op over ‘hoe aan te pakken’ en ‘waar te beginnen’?

Op deze dag nodigen we onze collega’s van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen uit om te komen luisteren naar en in gesprek te gaan met professionals én ervaringsdeskundigen op deze terreinen.

Ondersteund door enkele (inter)nationale experts in onderzoek en behandeling op het gebied van deze problematiek, willen we onze eigen opgebouwde kennis graag met eenieder delen en van elkaar leren.

Bekijk het programma van de NAE-dag
Image