Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Protocollen

CBT-T

In september 2019, het pre-corona-tijdperk, hebben GGZ Centraal en Rintveld (Altrecht) de handen ineen geslagen voor een tweedaagse nascholing. Glenn Waller is overgevlogen uit Engeland, om de teams van beide instellingen bij te scholen in CBT-T. Dit is een afkorting van CBT-ten, bestaande uit 10 sessies CGT bij clienten met een eetstoornis, zonder ondergewicht. Dit geldt voor eetbuistoornis, boulimia nervosa en a-typische anorexia nervosa (BMI > 18). Tevens zijn er 2 follow-up sessies na 1 en 3 maanden. Het doel is om patienten net zo effectief te behandelen als met huidige CGT, in minder sessies. Hierdoor worden wachtlijsten korter en zijn patienten sneller aan de beurt. Patienten bemerken tevens sneller een klachtenvermindering.

CBT-T is een nieuwe therapie, gebaseerd op de evidence-based interventies uit bestaande vormen van CGT. Zo is het protocol gedeeltelijk gebaseerd op CBT-E van Fairburn, 20 sessies. Alle interventies zijn zorgvuldig bekeken op effectiviteit en eventueel geschrapt. Andere interventies zijn kernachtiger gemaakt. Een belangrijke verandering is de behandelattitude, waarbij veel meer verantwoordelijkheid bij de patient wordt gelegd. Het is een empowerende therapie.

Er is een focus op vroege gedragsverandering en op wekelijkse rom-metingen. Na reeds 4 sessies is er een tussenevaluatie. Indien dan geen verandering merkbaar is, wordt in overleg met de patient de therapie gestaakt. Behandelfasen zijn het stabiliseren van eetpatroon en verminderen van boulimisch gedrag, cognitieve herstructurering, lichaamsbeeld en terugvalpreventie.

CBT-T documentatie:

  • CBT-T Protocol
  • Taken behandelaar per sessie
  • Therapie blauwdruk
  • Folder CBT-T behandeling
  • Dagboek voor triggers van eetgedrag, eet- en drinkdagboek incl info bij dagboek triggers (emoties+overtuigingen)
  • Dagelijkse huiswerkoefening Imagery Rescripting
  • PHQ9, ED-15 en GAD7 vragenlijst
  • Psycho-educatie en basisadvies gezonde voeding
  • Diverse voorbeeldbrieven aan patient en enquetes

Ben je gewoon NAE-lid en professioneel behandelaar, en wil je de CBT-T uitvoeren, stuur dan een email aan bureau@naeweb.nl om het volledige pakket te ontvangen.