Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home K-EET
Image

K-EET

K-EET, ketenaanpak eetstoornissen

K-EET is een netwerk van inhoudelijke zorgprofessionals, de landelijke Ketenaanpak EETstoornissen. Binnen K-EET werken professionals en ervaringsdeskundigen samen aan oplossingen voor hardnekkige problemen in de ‘keten’ van eetstoornissen onder kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren met een eetstoornis – of een kwetsbaarheid daarvoor – verdienen eerdere herkenning van hun probleem, beter begrip en effectievere behandeling. Vroegtijdig herkennen, steunen en behandelen leidt namelijk tot minder lijden, minder maatschappelijke kosten en minder ernstig zieke patiënten.

Volg de updates van K-EET via deze website, www.firsteetkit.nl of via de LinkedIn-groep ‘Eetstoonissennetwerk’.

Dat kinderen en jongeren kunnen overlijden als gevolg van een eetstoornis, met name anorexia nervosa, is een moeilijk te accepteren realiteit. Een deel van deze kinderen en jongeren is met kennis, vaardigheid en soms creativiteit te helpen, in sommige gevallen is er nog geen passend antwoord. Als ouders, leerkrachten, professionals en anderen rondom het kind een eetstoornis tijdig herkennen, kan hij of zij eerder de best werkzame behandeling krijgen en slagen we er vaker en beter in een lang ziekteproces te voorkomen. Vooral bij kinderen en jongeren is de kans op herstel groot. Sommigen van hen worden toch ernstig ziek, en dat zorgt voor gevoelens van machteloosheid en wanhoop, bij henzelf, bij hun naasten en bij behandelaren.

Wat doet K-EET?

Er is direct ruimte gecreëerd voor een aantal hooggespecialiseerde somatisch psychiatrische behandelplekken. Ook is gewerkt aan een landelijke leidraad voor het voorkomen, verminderen en toepassen van dwangvoeding. Daarmee was de ketenproblematiek nog niet opgelost. K-EET ontwikkelde samen met professionals en ervaringsdeskundigen verschillende bouwstenen die met elkaar de toegang voor kinderen, ouders en verwijzers tot de beschikbare kennis en kunde over eetstoornissen regelen in de vorm van voorlichting en informatie, begeleiding, behandeling en nazorg.

Met de oplossingen van K-EET:

 • kunnen kinderen en jongeren een betere en snellere verwijzing in de buurt krijgen (niet het hele land door reizen)
 • is er een overzicht van het behandelaanbod in de regio
  www.eetstoornissennetwerk.nl
 • kunnen professionals en anderen eetproblemen vroeger en beter herkennen
  Signalen herkennen – First EET kit
 • is er meer aandacht voor co-morbiditeit
 • is er een aanzet om eetstoornissen beter bespreekbaar te maken
  Destigmatisering
 • kunnen zorg- en jeugd professionals de advieslijn K-EETi bellen voor intercollegiaal advies over eetstoornissen bij jongeren en kinderen

Na drie jaar moet een zichtbare ontwikkeling in gang gezet zijn naar steeds minder ernstig zieke patiënten met een eetstoornis. Er is dan een fundament gelegd voor ervaringsdeskundigen, behandelaars en wetenschappers om telkens een stapje dichter bij dit doel te komen.

K-EET is inmiddels twee jaar ‘onderweg’. Veel loopt goed, maar sommige bouwstenen stuiten op hardnekkigheid in de keten. Er zijn sterke aanwijzingen dat Covid-19 de ziekte sterk beïnvloed. In het land werden meer aanmeldingen geregistreerd die o.a. door uitval van medewerkers door Covid-19 tot lange(re) wachtlijsten leidde.

>> Lees het volledige plan van K-EET