Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Ik ben (sport)coach / docent

Tips voor het tegengaan van eetproblematiek

 

 • Stel een vertrouwenspersoon aan
  Angst om hun sportieve carrière in gevaar te brengen zou één van de redenen zijn die sporters ervan weerhoudt om hun problemen met eten en lijnen openlijk naar voren te brengen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen de sportbond, turnvereniging, het steunpunt en de dansschool kan hiertoe een middel zijn.
 • Maak beleid t.a.v. preventie, signalering en hulpverlening op het gebied van eetproblematiek
 • Stel sportspecifieke richtlijnen op voor gewicht, voeding en afvallen
  Topsport vraagt om een ander eet- en bewegingspatroon. Algemene gezondheidsrichtlijnen zijn niet van toepassing, waardoor de grens tussen gezond- en ongezond eet- en lijngedrag moeilijk te trekken is.
 • Geef informatie
  Moet een sporter afvallen voor het uitoefenen van een sport, geef dan goede voedingsadviezen die een lager gewicht of vetpercentage haalbaar maken. Simpelweg ontevreden zijn over het gewicht van een sporter is dus niet voldoende.
 • Geef begeleiding
  Een sportdiëtist kan samen met sporter en ouders streven naar een zo optimaal mogelijk voedings- en gewichtsbegeleiding.
 • Geef meer aandacht voor persoonlijke verbetering en taakgerichtheid
  Leg naast de nadruk op betere prestaties dan anderen ook de nadruk op taakgerichte aspecten als het zichzelf verbeteren en ontwikkelen.
 • Leg minder nadruk op gewicht en uiterlijk
  Hoe meer de coach nadruk legt op gewicht en uiterlijk, des te sterker de neiging bij sporters om hun gewicht de schuld te geven van hun slechte prestaties.
 • Wees alert op de (negatieve) invloed van sporters op elkaar
  Probeer bij voorbeeld door thematische groepsgesprekken zicht te krijgen op het groepsklimaat en stuur zonodig bij.
 • Zet (gedrags)psychologische begeleiding in
  Leggen sporters een te sterke en onjuiste koppeling tussen falen en gewicht dan kan via cognitieve herstructurering de nadruk verlegd worden naar andere mogelijke oorzaken van slechte prestaties. Psychologische ondersteuning kan zich ook helpen om stressbestendigheid en zelfvertrouwen te vergroten en perfectionisme te verminderen.

*Deze tips zijn ontleend uit een onderzoek dat ondersteund is door het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie: Eetgedrag in esthetische sporten, over het lichaamsbeeld en lijngedrag van turnsters, dansers en scholieren; drs. Karin A.P. de Bruin (maart 2002).

Eetproblemen in de sport

(W)EET WAT JE DOET; Trainingen die eetproblematiek helpen voorkómen, voordat het misgaat.

(W)EET WAT JE DOET is een trainerscollectief dat trainingen geeft over hoe topsporters op een gezonde manier het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Het zoeken naar de balans tussen training, voeding en rust is bij iedere sporter, sportploeg en selectie aan de orde. Zij kennen die zoektocht in de topsport uit eigen ervaring en delen hun lessen graag met andere sporters, trainers, coaches, staf, bestuur en/of ouders. Gratis, in de handleiding voor trainers en coaches, en betaald in de trainingen op locatie en online.

Lees meer via onderstaande link.

(W)eet wat je doet