Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Nieuws Vacature 2 bestuursleden NAE

Gepubliceerd op 16/03/2023

Vacature 2 bestuursleden NAE

Het bestuur van de NAE is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Het betreft 1 bestuurslid secretaris/registratiecommissie en 1 algemeen bestuurslid met aandachtsgebied scholing.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden elk met hun eigen aandachtsgebied.
De zittingstermijn van bestuursleden is 3 jaar met de mogelijkheid om zich maximaal twee keer herkiesbaar te stellen. Gewone leden worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.

Het bestuur beschikt over de mogelijkheid om een voordracht te doen, deze voordracht is niet bindend en het staat een ieder vrij om zich kandidaat te stellen. Tijdens de ALV zal er door de leden gestemd moeten worden.

Het bestuur vergadert eens per 4 weken afwisselend fysiek in Utrecht of online, daarnaast zijn er 2 algemene leden vergaderingen per jaar, 2 managersoverleggen en is de aanwezigheid van bestuursleden op het NAE Congres en de NAE dag gewenst. Dagelijkse aangelegenheden worden zoveel mogelijk per mail en/of app/telefoon afgehandeld. De bestuursleden krijgen ondersteuning vanuit het NAE bureau.
Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij minimaal 75% van de vergaderingen aanwezig is.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
• Mw. Prof. Dr. S. Mulkens, voorzitter, aandachtsgebied scholing, klinisch psycholoog en onderzoeker
(3e termijn mei ‘20 – mei ‘23)
• Dhr. G. de Roos, penningmeester, directeur/bestuurder
(2e termijn nov ’21 – nov ‘24)
• Mw. Dr. H. J. Elgersma, secretaris, registratiecommissie, onderzoekers, klinisch psycholoog en onderzoeker
(2e termijn mei ‘22 – mei ‘25)
• Mw. Drs. J.M. Schaapherder, bestuurslid, lid NAE congrescommissie, psychiater
(1e termijn mei ‘20 – mei ‘23)
• Dhr. Dr. S. Cardona Cano, bestuurslid, lid AED/PCAC, psychiater
(1e termijn mei ‘20 – mei ‘23)
• Mw. drs. E. Wamsteker, bestuurslid, eerstelijns zorgverleners en diëtisten, diëtist en psycholoog
(1e termijn okt ‘21 – okt ‘24)
• Mw. B. Boone, bestuurslid, naasten- en cliëntenorganisaties, ervaringsdeskundige
(1e termijn okt ‘21 – okt ’24)

In het huidige bestuur zijn de volgende NAE lidinstellingen vertegenwoordigd: SeysCentra, Centrum Eetstoornissen Ursula, Ixta Noa, Accare, Youz. En ook patiëntenvereniging WEET.

Zie jij bij het huidige bestuur dat een functie ontbreekt? Denk aan kinderarts, jeugdarts, orthopedagoog…En ben jij de persoon die wij zoeken? Voel je dan vrij om te solliciteren.

Als je belangstelling hebt en/of informatie hierover wilt hebben, kan er contact opgenomen worden met het bureau van de NAE: bureau@naeweb.nl

Wij zien je sollicitatie graag uiterlijk 16 april 2023 tegemoet.