Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Nieuws E-learning PARDI

Gepubliceerd op 27/02/2023

Gratis e-learning over PARDI-interview voor diagnosticeren ARFID

Gedragswetenschappers die werken met mensen met (een vermoeden van) Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID) kunnen vanaf nu een gratis e-learning volgen over het afnemen van het ‘Pica, ARFID, and Rumination Disorder Interview’ (PARDI). Training in de afname van dit instrument is van belang voorafgaand aan het gebruik ervan. De e-learning voorziet in een training in het goed afnemen van dit instrument voor de diagnostiek van ARFID.

Hoewel er nog relatief weinig wetenschappelijk onderzoek is naar ARFID – dat pas in 2013 in de DSM -5 werd opgenomen – wijst onderzoek erop dat ongeveer 2-3 % van de kinderen en 1% van de volwassen populatie met deze voedingsstoornis kampt. Het op tijd herkennen van ARFID is belangrijk, zodat er snel effectieve hulp geboden kan worden. Op langere termijn kan ARFID leiden tot onder meer lichamelijke problemen en verminderde psychosociale ontwikkeling.

Gedragswetenschappers, zoals psychologen en praktijkondersteuners GGZ, kunnen bij een vermoeden van ARFID het instrument PARDI gebruiken voor de diagnostiek. Met dit semi-gestructureerde interview wordt duidelijk of de persoon voldoet aan de criteria voor ARFID. Ook kan met dit instrument vastgesteld worden om welk ARFID-profiel het gaat (sensorische gevoeligheid, angst voor aversieve gevolgen, gebrek aan interesse in eten) en de mate van ernst.

De PARDI werd ontwikkeld door Engelse en Amerikaanse collega’s en in 2018 in het Nederlands vertaald door dr. Renate Neimeijer van het Accare Child Study Center en prof. dr. Sandra Mulkens van de Universiteit Maastricht en SeysCentra. Er zijn vier versies van de PARDI die, afhankelijk van de leeftijd van de patiënt, afgenomen kunnen worden bij ouders en/of bij de patiënt zelf.

Aan de hand van de e-learning leren gedragswetenschappers hoe zij het PARDI interview goed en betrouwbaar af kunnen nemen. Ook worden de vier verschillende versies van de PARDI en het scoringsformulier bij de e-learning aan de deelnemer ter beschikking gesteld. Daarnaast is de zeer recent vertaalde PARDI-AR-Q (PARDI-ARFID-Questionnaire: screenings vragenlijst voor ARFID, afgeleid van de PARDI) te downloaden via de e-learning. Deze is beschikbaar in twee versies, 1 voor ouders en 1 voor mensen van 14 jaar en ouder.

Accreditatie voor de e-learning PARDI is toegekend door VSR (3 punten) en in aanvraag bij FGzPt, NIP eerstelijnspsychologie en NIP/NVO (geldt ook voor SKJ).

De e-learning werd ontwikkeld door SeysCentra en het Accare Child Study Center en gefinancierd door K-EET (Ketenaanpak Eetstoornissen), teneinde de eetstoornissenzorg in Nederland verder te verbeteren.

De e-learning is te vinden op www.accare.nl/pardi.