Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Nieuws Onderzoek gericht op voorspellers, preventie en vroeg detectie van eetstoornissen

Onderzoek gericht op voorspellers, preventie en vroeg detectie van eetstoornissen

Gepubliceerd op 24/03/2022

Beste meneer/mevrouw,

Wij, Pieter Rohrbach en Eline van Bree, hebben jullie hulp nodig! Wij zijn bezig met ons promotieonderzoek, onder begeleiding van prof. dr. Eric van Furth, dr. Alexandra Dingemans en dr. Rita Op ’t Landt-Slof. Onze onderzoeken richten zich op voorspellers, preventie en vroeg detectie van eetstoornissen. Met als uiteindelijk doel om mensen met een eetstoornis sneller en effectiever te kunnen behandelen. Om dit doel beter te kunnen bereiken zouden we graag met jullie willen samenwerken, op die manier hopen we meer mensen met een eetstoornis te kunnen helpen. We zouden graag een keer langs komen om ons onderzoek en de resultaten met uw instelling te delen.

Hieronder staat een korte uitleg over onze onderzoeken.

Featback
Featback (www.featback.nl) is een online zelfhulpprogramma voor mensen met eetproblemen dat gratis en anoniem te gebruiken is. Ook is er de optie om eens per week ondersteuning van een ervaringsdeskundige te ontvangen via chat of e-mail. Onderzoek toont aan dat Featback mensen kan stimuleren professionele hulp te zoeken en eetstoornissymptomen vermindert. Het laagdrempelige karakter van de interventie geeft de potentie om mensen in een vroeg stadium van hun eetstoornis te bereiken. Bovendien zou het ingezet kunnen worden om lange wachttijden te overbruggen.

Nederlands Eetstoornis Register
Het Nederlands Eetstoornis Register (NER, https://www.nederlandseetstoornisregister.nl/) heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de langere termijn effecten van een eetstoornis en te kijken naar wat het verloop van een eetstoornis voorspelt. Iedereen die een eetstoornis of eetproblematiek heeft (gehad) kan zich inschrijven voor het NER, wat zorgt voor een grote hoeveelheid informatie over de verschillende stoornissen en stadia. Door een grote groep mensen voor langere tijd online te volgen willen we beter in kaart brengen hoe de eetproblematiek zich ontwikkelt. En welke factoren van invloed zijn op deze ontwikkeling en het herstel. Die kennis kunnen we gebruiken om de behandeling en preventie te verbeteren. We zijn op zoek naar nieuwe deelnemers, hoe meer mensen er meedoen hoe groter de kwaliteit en mogelijkheden van dit onderzoek worden. Daarnaast willen we graag samenwerking stimuleren tussen onderzoekers die met de NER database willen werken.

Eating Disorder Genetics Initiative-NL
EDGI (Eating Disorders Genetics Initiative) is een internationale samenwerking die is opgezet om meer te weten te komen over het ontstaan van eetstoornissen. EDGI wil wereldwijd DNA en gegevens verzamelen van 14.500 mensen die ooit (nu of in het verleden) een eetstoornis hebben gehad en van 1.500 gezonde controles. Het EDGI-NL onderzoek wil deze verzameling in Nederland uitvoeren. Het doel van EDGI is om meer inzicht te krijgen in eetstoornissen; anorexia nervosa, boulimia nervosa, en eetbuistoornis; en beter te begrijpen hoe de eetstoornissen onderling met elkaar samen hangen. Zo kan dit onderzoek helpen bij het ontwikkelen van betere behandelingen. Deelname aan het onderzoek kan volledig vanuit huis (online vragenlijsten en DNA verzameling via spuugbakje). We zijn op zoek naar deelnemers.

Met plezier zouden wij onze onderzoeken en mogelijkheden om samen te werken toelichten. In overleg met u kunnen we hiervoor een geschikte vorm vinden; waarbij we zelf denken aan een korte presentatie voor medewerkers bij uw instelling tijdens bijvoorbeeld een lunchpauze. Graag maken we met u een (bel)afspraak om dit verder te bespreken

Bij voorbaat dank voor het overwegen van ons verzoek en uw reactie.

Met vriendelijke groeten,

Pieter Rohrbach en Eline van Bree

Contactpersoon: Eline van Bree
GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula
T: 071 890 33 40
E: e.vanbree@rivierduinen.nl