Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Nieuws Webinar vernieuwde Kwaliteitsstandaard ‘betrekken van naasten’

'Familieleden en hulpverleners hebben een gezamenlijk doel: steun bieden om iemand die onderuit is gegaan weer zo goed mogelijk op de rit brengen.'

Gepubliceerd op 17/11/2021

Vanuit perspectief ervaringswerker, naaste en professional

Naasten hebben wisselende rollen, ze worstelen met emoties, hebben vragen en zoeken naar een nieuw evenwicht in de relatie met de patiënt. Aandacht voor naasten, met hen samenwerken en waar nodig ondersteunen is van belang. De professional heeft een belangrijke rol in het vormgeven en faciliteren hiervan.Patiënt, professional en naasteHadassa de Goede is o.a. ervaringswerker bij Altrecht op de High & Intensive Care en betrokken bij de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Elf jaar geleden belandde zij in een psychiatrisch ziekenhuis toen haar kind doodgeboren werd. Vanuit haar ervaring zal zij haar visie op de rol van naasten geven.Inge van Marle is moeder van twee kinderen met psychische problematiek. Ze is medeoprichter van Naasten in Zicht en van een lotgenotengroep voor naasten van iemand met een eetstoornis. Uit ervaring weet ze hoe de zorg voor een naaste een gezin kan ontwrichten en hoe belangrijk de juiste ondersteuning en zelfzorg is.Cecil Prins-Aardema is kinder- en gezinspsychiater en heeft meegewerkt aan de herziening van de standaard. Ook als naaste heeft zij ervaren dat het moeilijk kan zijn de juiste ondersteuning en hulp te vinden.Henk-Willem Klaassen is expert op het gebied van optimale samenwerking tussen familie en hulpverlening en heeft meegewerkt aan de herziening van de standaard. Hij kent beide perspectieven vanuit eigen ervaring.‘Familieleden en hulpverleners hebben een gezamenlijk doel: steun bieden om iemand die onderuit is gegaan weer zo goed mogelijk op de rit brengen.’

Over de kwaliteitsstandaard

Naasten hebben een belangrijke rol in het herstelproces van mensen met psychische of verslavingsproblematiek. De vernieuwde kwaliteitsstandaard Naasten ondersteunt professionals, patiënten en naasten met concrete informatie en praktische hulpmiddelen. De standaard is samen met ervaringsdeskundigen, naasten en professionals onder begeleiding van Akwa GGZ ontwikkeld. Bij de herziening zijn aanpassingen gedaan vanwege de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz), de leesbaarheid is verbeterd en er zijn nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld voor professionals, patiënt en naaste.

Naar AKWA GGZ