Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Nieuws VGCt congres 3-4-5 november 2021

Symposium op het najaarscongres van de VGCt op 5 november

Gepubliceerd op 03/11/2021

Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van eetstoornissen, samen komen we verder!

Eetstoornissen komen – in vergelijking met bijvoorbeeld angst- en stemmingsstoornissen – niet zo veel voor, maar het leed dat ze veroorzaken is groot. Behandeling helpt, waarbij de Zorgstandaard Eetstoornissen een leidraad biedt in de keuzes die voorliggen. Tegelijkertijd weten we ook dat niet iedereen met een eetstoornis herstelt. Er is dus ruimte voor verbetering. Eén van de manieren om daarin slagen te maken, is door beter en meer gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring en elkaar te ondersteunen waar nodig. Over instellingen heen, over de schotten binnen de GGZ heen en in samenspraak met patiënten en hun naasten. Daarom organiseert GGNet Amarum, samen met de vier andere TOPGGz-instellingen voor eetstoornissen in Nederland (GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, Altrecht Eetstoornissen Rintveld, Novarum en Eetstoornis Experts Netwerk), een symposium op het najaarscongres van de VGCt op 5 november met als titel: Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van eetstoornissen, samen komen we verder!

1)We zoomen in op de inzet van ervaringsdeskundigheid in de behandeling en op het benutten van ervaringen van patiënten en behandelaren in het verbeteren van het behandelaanbod.
2)Twee presentaties gaan in op online zelfhulp bij eetstoornissen met en zonder begeleiding door therapeuten en ervaringsdeskundigen. Novarum focust daarbij op eetbuistoornis, GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula op eetstoornissen in brede zin. Wat zijn de effecten en voor wie werkt het? En als drie verschillende behandelingen voor anorexia nervosa dezelfde resultaten geven, kun je dan verschil maken door de patiënt actief te betrekken in de keuze voor één van de drie behandelingen? Altrecht Eetstoornissen Rintveld onderzocht in hoeverre ‘samen beslissen’ (shared decision making) meerwaarde heeft. Verder is eerder, bij GGNet-Amarum, succesvol traumabehandeling middels imaginaire rescripting toegepast bij patiënten met PTSS en ernstig ondergewicht. We weten dus dat het kan, maar we weten niet hoe de behandeling wordt beleefd. Patiënten en behandelaren deelden hun ervaringen op basis waarvan aanbevelingen worden gedaan. Op een andere manier is dit ervaringsperspectief door het Eetstoornis Experts Netwerk gebruikt om zicht te krijgen op wat nodig is in de zorg voor mensen met langdurige anorexia nervosa. Waar zijn zij bij geholpen en wie kan daar het beste in voorzien; wat is de mogelijke rol van FACT-teams? Vanuit een gerichte inventarisatie volgen aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk.

Lees hier meer