Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Nieuws Nederlands Eetstoornis Register zoekt deelnemers

Gezocht: Deelnemers aan nieuwe uitvraag

Gepubliceerd op 01/10/2021

Het Nederlands Eetstoornis Register (NER) is een register voor iedereen die eetproblematiek heeft of heeft gehad.

Het NER kijkt naar het beloop van eetproblematiek, hiervoor volgen we mensen door de jaren. Daarnaast kunnen we factoren bekijken die afnemen zodra klachten rondom de eetproblematiek verminderen.

In de tweede wave van het NER werd onder andere gekeken naar het zelfbeeld van de deelnemers en de mate van zelfacceptatie. Ons viel hierin op dat zowel het zelfbeeld als de zelfacceptatie niet toenamen wanneer klachten rondom de eetproblematiek verminderden. Het zelfbeeld en de zelfacceptatie was dus niet hoger bij mensen die eetproblematiek in het verleden hadden dan bij mensen met huidige eetproblematiek. Bij vergelijkbare stoornissen zoals depressie en angststoornissen werd een toename van zelfbeeld en zelfacceptatie gevonden zodra klachten afnamen. Dat dit bij eetproblematiek niet het geval is zou kunnen komen doordat er een grote focus op het lichaam ligt, waardoor mensen zichzelf minder accepteren en het zelfbeeld laag is. Deze focus op het lichaam kan zich bij eetproblematiek uiten in lichaamsontevredenheid. Echter werd er in tegenstelling tot het niet toenemen van zelfbeeld en zelfacceptatie wél een afname in lichaamsontevredenheid gevonden wanneer eet gerelateerde klachten afnamen. Ondanks verbetering in eetproblematiek blijven mensen die eetproblematiek hebben gehad dus laag over zichzelf denken. Ook na herstel moet hiervoor aandacht zijn.

In het NER staan momenteel 1148 mensen ingeschreven die eetproblematiek hebben of hebben gehad. Jaarlijks wordt er een online vragenlijst gestuurd naar alle mensen die staan ingeschreven. De meest recente vragenlijst (2020-2021) werd door maar liefst 566 mensen ingevuld. De hoeveelheid mensen (51%) die zo’n jaarlijkse vragenlijst invult is gelijk aan andere registers. Het grootste deel van de deelnemers is nog altijd vrouw, hoger opgeleid en heeft Anorexia Nervosa (gehad); ondanks dat alle soorten eetstoornissen onderdeel vormen van het onderzoek. Toch zien we dat het met onze deelnemers gemiddeld beter gaat. Van het aantal mensen dat bij aanmelding aangaven eetproblemen te hebben, waren er in 2017 al 20% hersteld, dit is in 2020 verder gegroeid naar 36%.

Momenteel is de derde NER vragenlijst net verzonden. Voor onze volgende jaarlijkse vragenlijsten zijn we nog op zoek naar nieuwe deelnemers. Iedereen die eetproblematiek heeft of heeft gehad kan meedoen aan het onderzoek. Aanmelden kan via onze website.

naar website Nederlands Eetstoornis Register