Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Nieuws

Gabriella Slegers, ontvanger NAE-Scholarship

Gepubliceerd op 17/09/2021

Mijn eerste congres

Gabriella Slegers
Basispsycholoog en stagiaire gedragswetenschapper
SeysCentra

Het ICED-congres, drie geweldige dagen, veel kennis opgedaan en nieuwe interessante mensen ontmoet. Zo zag mijn weekend van 10-13 juni er uit. Het was mijn eerste congres waar ik aan deelgenomen heb. Ik vond het spannend om in de internationale wereld van wetenschap meer te leren over de nieuwste kennis en ervaringen met betrekking tot eetstoornissen alsmede over het hele proces achter de nieuwe kennis, de wetenschap en het onderzoek.

Ik ben zelf een starter op dit gebied. Op dit moment doe ik samen met mijn supervisor prof. Dr. Sandra Mulkens onderzoek over screeningsvragenlijst voor ARFID. Zorgvuldig uitgevoerde screening en diagnostiek zijn essentieel voor adequate zorg bij voedings- en eetstoornissen. ARFID is nog relatief onbekend, doordat de stoornis pas sinds 2013 is opgenomen in de DSM-5. Daardoor loopt de ontwikkeling van goede screenings- en diagnostiek instrumenten achter vergeleken met andere eetstoornissen. Wel zijn er al een aantal instrumenten in ontwikkeling (NIAS, EDY-Q en PARDI) en zijn van deze lijsten ook geautoriseerde Nederlandse vertalingen beschikbaar, welke echter nog niet gevalideerd zijn. Dit wil ik veranderen.

Doormiddel van mijn onderzoek, waarbij ik de NIAS, de EDY-Q en de chEDE-Q bij Nederlandstalige kinderen van 8 tot 13 jaar afneem, wil ik de interne consistentie van zowel de EDY-Q en de NIAS berekenen. Daarnaast zal de divergente validiteit onderzocht worden door beide vragenlijsten te correleren met de chEDE-Q en de convergente validiteit, door ze met elkaar maar ook met een diagnostisch interview, de PARDI, te correleren. Hierdoor hoop ik zo snel mogelijk beide screeningsvragenlijsten te valideren, zodat deze dan zonder twijfel in heel Nederland gebruikt kunnen worden. Dit zal enerzijds ervoor zorgen dat kinderen die lijden aan dit probleem sneller in beeld komen bij de hulpverlening en andererzijds zal het toekomstig onderzoek naar ARFID vergemakkelijken. Er zijn nog veel open onderzoeksvragen, waaronder de vraag naar de prevalentie van ARFID onder kinderen van 8 tot 13 jaar, hierbij zijn goede screeningsinstrumenten essentieel.

Het is duidelijk dat dit onderzoek van groot belang is, en het is daarom des te belangrijker dat het goed wordt opgesteld en uitgevoerd. Hierbij heeft het ICED-congres zijn steentje bijgedragen. Tijdens het congres heb ik veel kunnen leren over het belang van open science en het goed en transparant rapporteren van de methodiek. Bovendien heb ik enkele lezingen bijgewoond van wetenschappers die studies hebben gedaan over de validatie van vragenlijsten. Hierdoor heb ik naast de exploratory factor analysis, welke ik voor mijn studie gebruikt heb ook nog meer geleerd over de confirmatory factor analysis. Het was interessant te zien hoeveel verschillende methoden er bestaan om vragenlijsten te valideren.

Terugkijkend op het ICED-congres was een van de leukste momenten voor mij het mentor-meeting. Tijdens deze bijeenkomst heb ik een leuk gesprek gehad met Unna Danner en heb ik goede tips gekregen voor het schrijven van mijn thesis en het gemotiveerd blijven als het soms moeilijker gaat. Een gouden tip van haar die ik graag met jullie wil delen was: start met het schrijven van je eerste zin, en maak vervolgens eerst alleen “bullet points”. Hierdoor heb je een eerste rode lijn en een overzicht. De “bullet points” zullen later je paragrafen vormen.