Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Nieuws Cursus MANTRA

Cursus MANTRA door Altrecht Eetstoornissen Rintveld

Gepubliceerd op 23/04/2021

Op 17 mei a.s. geven collega’s van Altrecht Rintveld de eerste cursus over de MANTRA. Op 5 juli start de cyclus van een 2e groep.

Wat is de MANTRA?
De MANTRA is een bewezen effectieve methodiek voor patiënten met een langdurige eetstoornis (AN). De MANTRA is een cognitief-interpersoonlijke methodiek die de patiënt met behulp van zeven modules helpt om met name te werken aan de factoren die de eetstoornis in stand houden. Deze modules zijn: (1) Start, waarin de motivatie tot verandering wordt onderzocht, (2) Werken met hulp, waarin een passend steunend netwerk wordt samengesteld, (3)Voeding, waarin toegewerkt wordt naar een voedingsplan, (4) Mijn anorexia, waarin het ontstaan van de AN wordt verkend, (5) Een module waarin het formuleren van doelen centraal staat, (6) De verdiepingsfase van emotie, denkstijlen en identiteit en (7) Verder gaan met je leven, over borgen van het geleerde en terugvalpreventie.

De behandeling wordt ambulant ingezet in 20 – 40 wekelijkse sessies met 5 – 7 laagfrequente nazorgsessies. Altrecht Rintveld Eetstoornissen heeft in de afgelopen jaren als een van de weinige aanbieders ruime ervaring opgedaan met de MANTRA. Het aanvankelijk alleen Engelstalige werkboek is met medewerking van o.a. collega’s van Altrecht Eetstoornissen Rintveld vertaald en bewerkt tot een handzaam werkboek voor de patiënt en de behandelaar waarmee de MANTRA modelgetrouw kan worden uitgevoerd.

Scholing door Rintveld
Wij zijn van mening dat de MANTRA breed toegepast kan worden in de behandeling van patiënten met AN en dragen graag bij aan de verspreiding van de methodiek. Daarom hebben we een korte scholing ontwikkeld voor collega’s in het veld. De cursus wordt verzorgd door ervaren GZ-psychologen en verpleegkundigen.
De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen, SPV-en VS-en, basispsychologen en GZ-psychologen. Er is accreditatie aangevraagd. Nadere informatie hierover volgt.
De cursus bestaat uit een (voorlopig digitale) sessie van 3 uur en na 4-5 maanden een (voorlopig digitale) verdiepingssessie van 2 uur waarin we met de opgedane ervaringen nogmaals naar de methodiek kijken. In een cursusgroep kunnen 8 – 10 mensen deelnemen.

Groep 1: eerste lesdag: 17 mei 9.00-12.00
follow up bijeenkomst: 25 okt 09.00-11.00

Groep 2: eerste lesdag: 5 juli 09.00-12.00 GEANNULEERD, nieuwe datum volgt
follow up bijeenkomst: 22 november 09.00-11.00

Cursusmateriaal en kosten
Tijdens de cursus maken we gebruik van het MANTRA-werkboek voor (jong)volwassenen met anorexia nervosa. Omdat het een digitale cursus is, vragen we je om dit boek voorafgaand aan de eerste bijeenkomst zelf aan te schaffen.
Kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 300 (excl. handboek, incl. accreditatiekosten). Na aanmelding ontvang je een factuur.
Aanmelden kan door een email te sturen naar Carin Balk: c.balk@altrecht.nl