Veel gezocht: registreren, contact, over ons

Home Nieuws Opnieuw TOPGGz-keurmerk voor Amarum (GGNet)

Opnieuw TOPGGz-keurmerk voor Amarum (GGNet)

Gepubliceerd op 07/04/2021

Landelijke erkenning voor Amarum, Expertisecentrum voor Eetstoornissen

Het bestuur van de Stichting Topklinische GGz heeft besloten het TOPGGz-keurmerk opnieuw voor vier jaar toe te kennen aan Amarum, expertisecentrum eetstoornissen (GGNet). Alle onderdelen van Amarum zijn nu in het bezit van het TOPGGz-keurmerk.

TOPGGz-keurmerk
TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Naar schatting 5% van alle patiënten in de Nederlandse ggz heeft een hoogspecialistische zorgvraag. Door het TOPGGz-keurmerk is het voor patiënten en verwijzers zichtbaar welke afdelingen deze erkende hoog specialistische geestelijke gezondheidszorg leveren en voor welke doelgroep.

Strenge criteria

Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke visitatiecommissie.

Amarum, expertisecentrum voor eetstoornissen, staat voor een team met zeer ervaren professionals met expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van zowel anorexia nervosa als boulimia nervosa en eetbuistoornis. Amarum is continue in ontwikkeling om steeds meer expertise over eetstoornissen te vergaren en het aanbod blijvend te verbeteren.

“Ik ben supertrots op dit zeer ambitieuze team dat gezamenlijk zoveel kennis en ervaring heeft over deze ingewikkelde problematiek. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daadwerkelijk topzorg leveren met dit topteam”, aldus Yolanda Huijsmans, manager Amarum.

Rapport visitatiecommissie

De visitatiecommissie van TOPGGz heeft een ambitieus en enthousiast team gesproken dat zich profileert als expertisecentrum voor eetstoornissen. De visitatiecommissie constateert dat Amarum de afgelopen jaren haar positie als topklinische afdeling nog verder heeft ontwikkeld.

Over GGNet Amarum

Amarum biedt hoogspecialistische zorg aan mensen met een eetstoornis vanaf 16 jaar. Het aanbod betreft diagnostiek, consultatie, second opinions en behandeling voor mensen met een vaak ernstige en complexe eetstoornis, in combinatie met (somatische en/of psychische) comorbiditeit.

Over TOPGGz
TOPGGz staat voor hoogspecialistische patiëntenzorg in combinatie met de ontwikkeling van het vakgebied. Hoogspecialistische ggz beoordelen, vaststellen, stimuleren en faciliteren. Op zo’n manier dat deze voor alle patiënten die dit nodig hebben én voor professionals (behandelaars/verwijzers) transparant, toegankelijk, (kosten)effectief en beschikbaar is en voldoet aan inzichtelijke en hoogwaardige kwaliteitscriteria. Hiermee beoogt TOPGGz een impuls te geven aan kwaliteit, innovatie en doelmatigheid van de ggz. En zo patiënten een nieuw perspectief op herstel te bieden. De stichting bestaat inmiddels 14 jaar en er zijn 50 TOPGGz-afdelingen. Voor meer informatie over TOPGGz: www.topggz.nl.

 

—————————————————————————————————————————–

Noot voor de redactie:

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Communicatie van GGNet,

telefoon 088-933 1506.

 

GGNet is de organisatie voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Oost-Gelderland. Met ruim 2.000 medewerkers werken wij aan meer herstel voor 18.000 patiënten. Wij zijn ervan overtuigd dat we meer herstel voor meer patiënten kunnen realiseren. Dit doen we onder meer door goed naar de oorzaken te kijken van ernstig psychiatrische aandoeningen. Wetenschappelijk onderzoek is daarbij zeer belangrijk.

Website: www.ggnet.nl

Volg ons ook op Twitter: @WijzijnGGNet op Facebook /wijzijnggnet en op LinkedIn wijzijnggnet.